Frågor och svar

Varför finns ämnet bara i programfördjupningen på teknikprogrammet och naturvetenskapliga programmet?

Möjligheten att införa artificiell intelligens redan ht-24 kom sent i processen och Skolverket tvingades prioritera antalet berörda program. Eftersom AI är ett viktigt inslag i ingenjörsutbildning fick teknikprogrammet och naturvetenskapsprogrammet ”gå före”.

Från ht-25 kommer fler gymnasieprogram ha ämnet i sin programfördjupning.