Gymnasieskolans yrkesprogram ska ge grundläggande behörighet till högskola och universitet

Nu gäller nya bestämmelser som ska göra det lättare för elever på yrkesprogram att nå grundläggande behörighet till högskola och universitet. De nya bestämmelserna tillämpas första gången för elever som påbörjar utbildning höstterminen 2023.

Grundläggande behörighet på yrkesprogram

Vad innebär förändringen för yrkesprogrammen?

Förändringen innebär att kurserna svenska 2 och 3 eller svenska som andraspråk 2 och 3 samt engelska 6 ingår i den gymnasiegemensamma delen i programstrukturen. Programstrukturen utökas därmed till 2800 poäng, respektive 2700 poäng på de program där någon av de nämnda kurserna redan ingår i ordinarie programstruktur. Det är det här utgångsläget alla huvudmän nu ska planera utifrån.

Kraven för yrkesexamen har inte ändrats och alla elever kan fortfarande nå en yrkesexamen inom 2500 poäng. Den stora skillnaden är att eleven nu väljer bort kurserna för grundläggande behörighet om de inte vill läsa dem istället för att välja till dem som det var tidigare.

Dagens möjligheter för elever på yrkesprogram att läsa kurser som ger grundläggande behörighet inom det individuella valet och programfördjupningen ska också finnas kvar. Det innebär att i praktiken kommer elevernas individuella studieplan skilja sig åt och på vissa program kommer det även fortsättningsvis vara möjligt att läsa kurserna som krävs för grundläggande behörighet inom ramen av 2500 poäng.

Hur fungerar grundläggande behörighet på yrkesprogrammen i praktiken?

  • En fullständig gymnasieutbildning på yrkesprogrammet kommer att omfatta 2500 - 2800 gymnasiepoäng beroende på elevens individuella studieplan.
  • Kurserna svenska 2 och 3 eller svenska som andra språk 2 och 3 samt engelska 6 ingår på alla yrkesprogram. Förändringen tillämpas första gången för de elever som påbörjar sin utbildning hösten 2023.
  • Kraven för yrkesexamen har inte ändrats och alla elever kan fortfarande nå en yrkesexamen inom 2500 poäng. Det är eleven som gör ett aktivt val och väljer bort de nämna kurserna om eleven inte önskar läsa dem eller om eleven hellre vill använda delar av sitt individuella val till de behörighetsgivande kurserna.
  • En elev på barn- och fritidsprogrammet och vård- och omsorgsprogrammet får inte välja bort kurserna svenska 2 eller svenska som andraspråk 2 från den gymnasiegemensamma delen.
  • En elev på hotell och turismprogrammet får inte välja bort kursen engelska 6 från den gymnasiegemensamma delen.
  • För att få en yrkesexamen behöver en elev på ett yrkesprogram ha minst 2 500 gymnasiepoäng varav 2 250 ska vara godkända. Eleven behöver ha godkänt i svenska eller svenska som andraspråk 1, engelska 5 och matematik 1, godkända betyg i minst 400 poäng av de programgemensamma ämnena och ett godkänt gymnasiearbete.
  • Yrkesprogrammen genomförs även fortsättningsvis i normalfallet på tre år.
  • Omfattningen av arbetsplatsförlagt lärande i lärlingsutbildningen kommer inte ändras. Den beräknas även fortsättningsvis i förhållande till 2 500 poäng.
  • Yrkesprogrammen ”förtätas”, vilket innebär att elever som läser grundläggande behörighet inom de gymnasiegemensamma ämnena kommer att läsa fler gymnasiepoäng per termin och den garanterad undervisningstiden utökas i motsvarande utsträckning.

Film om att planera för grundläggande behörighet på yrkesprogram (tid: 2:55 minuter)

Den här filmen vänder sig till dig som är huvudman, rektor, studie- och yrkesvägledare eller på annat sätt planerar utbildning på yrkesprogram. I filmen får du information om hur undervisningen för yrkesprogram ska planeras till hösten 2023 då alla nationella yrkesprogram i gymnasieskolan ska innehålla det som krävs för att eleverna ska uppnå grundläggande behörighet till högskola och universitet.

Ta del av de nya programstrukturerna för yrkesprogrammen

Här kan du ta del av skolverkets förslag för ändrade programstrukturer för Yrkesdansarutbildningen.

Yrkesdansarutbildningen - Ny programstruktur från och med hösten 2023 Länk till annan webbplats.

Stöd i arbetet

Vi har tagit fram olika stöd för dig som planerar och informerar om yrkesutbildningar i gymnasieskolan.

Digitala informationsträffar om grundläggande behörighet på yrkesprogram

Under våren har vi arrangerat digitala informationsträffar om grundläggande behörighet på yrkesprogram. Träffarna har riktat sig till dig som är syv, rektor eller huvudman.

Ta del av presentationen som visas under träffarna Pdf, 3 MB, öppnas i nytt fönster.

Informera elever och vårdnadshavare

När du informerar elever och vårdnadshavare om grundläggande behörighet på yrkesprogrammen kan du använda dig av vår film, och våra illustrativa bilder.

Film för elever om grundläggande behörighet på yrkesprogram (tid: 1:16 minuter)

Den här filmen vänder sig till elever och vårdnadshavare och ger en kort information om grundläggande behörighet på yrkesprogram. Du som möter elever som ska göra sitt gymnasieval kan med fördel visa denna film för att informera om yrkesprogram och grundläggande behörighet.

Illustrationer över olika studieupplägg på yrkesprogrammen

Vi har tagit fram några illustrationer som visar vilka olika studieupplägg som elever på yrkesprogram kan välja från och med hösten 2023. Illustrationerna nedan finns även samlade i en pdf som du kan visa för elever och vårdnadshavare när du informerar om yrkesprogram och grundläggande behörighet. Observera att bilderna endast ska fungera som exempel på alternativa studieupplägg och kan endast väljas av eleven om det fungerar på valt program. Titta i programstrukturerna för respektive program för att se om upplägget fungerar på just det programmet.

Grundläggande behörighet på yrkesprogrammen från hösten 2023 Pdf, 3 MB, öppnas i nytt fönster.

Illustrerad bild över upplägget för yrkesutbildning innan och efter hösten 2023Förstora bilden

Klicka på bilden för att förstora den.

Illustrerad bild som visar hur det ordinarie studieupplägget på yrkesprogrammen kommer se ut från och med hösten 2023.Förstora bilden

Klicka på bilden för att förstora den.

Illustrerad bild över ett alternativt studieupplägg på yrkesprogrammenFörstora bilden

Klicka på bilden för att förstora den.

Illustrerad bild över ett alternativt studieupplägg på yrkesprogrammenFörstora bilden

Klicka på bilden för att förstora den.

Illustrerad bild över ett alternativt studieupplägg på yrkesprogrammenFörstora bilden

Klicka på bilden för att förstora den.

Senast uppdaterad 14 september 2023

Frågor och svar