För dig som lärare

Här hittar du som är lärare i gymnasieskolan, anpassade gymnasieskolan och komvux information och stöd som du kan använda vid införandet av Gy25.

Gy25 och din roll som lärare

Du som lärare har en viktig roll för att införandet av Gy25 ska bli så bra som möjligt. För ett lyckat införande så behöver hela skolan implementera förändringarna tillsammans och alla behöver kunskaper om vad Gy25 kommer att innebära för eleverna, sin egen roll och för verksamheten i stort. Nu när alla styrdokumenten är beslutade så behöver du som lärare sätta dig in i vad det innebär för dig i din yrkesroll och för dina elevers undervisning.

Guide för lärare

Hösten 2024 publicerar vi en guide för dig som är lärare och berörs av Gy25. Guiden sätter dig in i hur modellen och ämnesplanerna i Gy25 fungerar och hjälper er att komma i gång med kollegiala diskussioner om utbildning, undervisning, bedömning och betygsättning. Guiden innehåller två steg med olika fokusområden och beräknas ta cirka 16 timmar att gå igenom.

Lärarlegitimationer

Med Gy25 delas vissa ämnen upp eller byter namn. Några helt nya ämnen tillkommer också. Detta innebär att Skolverket kommer att uppdatera berörda lärares legitimationer och i många fall sker detta med automatisk uppdatering. Vi kommer att kontakta dig med mer information om hur just din legitimation berörs.

Ämnet har samma namn som idag – du behöver inte ansöka

 • Avgiftsfritt
 • Ingen ansökan
 • Du blir kontaktad av Skolverket

Ämnet har samma namn som idag men delas i flera ämnen – du behöver inte ansöka

 • Avgiftsfritt
 • Ingen ansökan
 • Du blir kontaktad av Skolverket

Ämnet byter namn – du behöver inte ansöka

 • Avgiftsfritt
 • Ingen ansökan
 • Du blir kontaktad av Skolverket

Nytt ämne som inte har någon motsvarighet i ett gammalt ämne – du behöver ansöka

 • Du som vill bli behöriga att undervisa i ett ämne som inte har någon motsvarighet i Gy11 behöver ansöka om behörighet att undervisa i ämnet.
 • Om du har en lärarlegitimation behöver denna kompletteras med en ansökan mot en avgift om 750 kronor.
 • Om du inte har en lärarlegitimation sedan tidigare behöver du göra en ansökan mot en avgift om 1500 kronor.

Vilken behörighet har jag i Gy25?

Under sommaren 2024 kommer vi att publicera en behörighetsnyckel. I behörighetsnyckeln ser du vilka ämnen i Gy11 som har motsvarigheter i Gy25.

När den är publicerad kommer du att hitta den via länken nedan.

Läs mer om lärarlegitimation Länk till annan webbplats.

Lärare i anpassade gymnasieskolan och komvux som anpassad utbildning på gymnasial nivå

I arbetet med Gy25 har ett uppdrag varit att stärka kopplingen till ett framtida yrkesliv i anpassade gymnasieskolan och inom komvux som anpassad utbildning på gymnasial nivå. En annan förändring är att ämnesplaner för anpassade gymnasieskolan och gymnasieskolan är mer lika för att öka möjligheterna till samverkan mellan skolformerna.

I betygskriterierna har nya värdeord använts för betyget E där ordet medverka har tagits bort och ersatts av till exempel mycket enkelt och delvis fungerande.

Den 17 och 18 juni anordnar Skolverket tillsammans med SPSM Mötesplats anpassade skolformer med olika digitala föreläsningar.
Konferens - Mötesplats anpassade skolformer

För dig som är lärare på komvux

Här hittar du specifik information som enbart berör komvux.

Under en femårsperiod kan du behöva undervisa i både kurser och nivåer (ämnen). De nya reglerna om ämnesbetyg gäller för utbildningar som startar efter den 30 juni 2025.

Övergångsbestämmelserna innebär

 • Elever som har påbörjat en kurs eller en sammanhållen yrkesutbildning (yrkespaket) före den 1 juli 2025 kan slutföra och få betyg enligt det gamla systemet.
 • Efter den 30 juni 2030 ska däremot all utbildning slutföras enligt de nya reglerna för ämnesbetyg.
 • Elever som påbörjat gymnasial utbildning före den 1 juli 2025 har under vissa förutsättningar rätt att genomgå prövning i kurser fram till den 30 juni 2030.

För att era elever som redan har påbörjat kurser eller en sammanhållen yrkesutbildning (yrkespaket) enligt dagens system ska kunna slutföra sina studier, införs övergångsbestämmelser från den 1 juli 2025 till den 30 juni 2030. För dig som lärare innebär det att du under denna period kan behöva undervisa och sätta betyg utifrån både kurser i ämnen och nivåer i ämnen. I vissa ämnen har mycket små förändringar skett i det centrala innehållet, hit hör exempelvis de gymnasiegemensamma ämnena. Andra ämnen har behövts uppdateras mer, utifrån exempelvis teknik- och samhällsutveckling. Det finns ingen reglering som hindrar att undervisningsgrupper organiseras så att elever som läser kurs och nivå blandas. Det är däremot viktigt att undervisningen och bedömningssituationerna utgår från aktuell ämnesplan. Vidare ska utgångspunkten för utbildningen av en enskild elev inom komvux vara elevens behov och förutsättningar.

Rätt till prövning i kurser

Under vissa förutsättningar har den som innan 1 juli 2025 påbörjat utbildning på gymnasial nivå rätt att genomgå prövning i kurser mellan 1 juli 2025 och 30 juni 2030. En sådan förutsättning är att huvudmannen måste anordna nivåer i ämnen som motsvarar kursen som ska prövas. Att en nivå motsvarar en kurs innebär att det centrala innehållet i stora delar är likt. Skolverket kommer att fastställa vilka dessa är i föreskrifter.

Orienteringskurser och individuella kurser möjliga

Allt är däremot inte nytt i samband med Gy25. Inom komvux är det fortsatt möjligt att anordna orienteringskurser och individuella kurser inom komvux på gymnasial nivå samt orienteringskurser i komvux som anpassad utbildning på gymnasial nivå. Vidare är det möjligt att dela på nivåer i ämnen och därmed anordna delnivåer.

Senast uppdaterad 03 juni 2024

Innehåll på denna sida