För dig som är skolchef eller rektor

Här hittar du information och material som du kan använda vid implementeringen av Gy25. Vi har också tagit fram en guide som du som skolchef och rektor kan använda för att organisera och leda implementeringen av Gy25.

Dekorativ bild med en kvinna och texten om gy25 för huvudman, skolchef och rektor

Gy25 och din roll som skolchef och rektor

Du som skolchef och rektor har en nyckelfunktion i att leda arbetet med att införa Gy25. Du behöver ge förutsättningar för att alla roller i organisationer så enkelt som möjligt kan sätta sig in i Gy25 och vad det innebär för deras arbete.

Vi har riktade webbsidor för lärare, studie- och yrkesvägledare, administratörer och systemleverantörer. Du hittar dessa sidor på huvudsidan för Gy25.

Gy25 – Ämnesbetyg på gymnasial nivå

Sammanfattningar av förändringar i Gy25

 • Gy25 gäller från 1 juli 2025
 • Ämnesplaner som är anpassade för ämnesbetyg ska tillämpas i all gymnasial utbildning som påbörjas efter den 30 juni 2025.
 • Elever som börjat sin utbildning tidigare läser enligt nuvarande ämnesplaner och får kursbetyg.
 • Under en övergångsperiod fram till 30 juni 2030 finns möjlighet för elever att avsluta påbörjade kurser och få kursbetyg.
 • Nya examensmål, programmål och programstrukturer ska tillämpas från den 1 juli 2025.

Det här innebär förändringarna

 • Alla ämnesplaner utformas som sammanhållna ämnen med nivåer i stället för dagens kurser. Ett ämne kan ha en eller flera nivåer.
 • I många ämnen kommer eleverna att kunna få undervisning under en längre sammanhållen period innan det slutliga betyget sätts.
 • Ämnen, examensmål, programmål och programstrukturer uppdateras för att passa framtidens studier och yrkesliv.

Syftet med ämnesbetyg

 • Eleven ska få längre tid för att hinna fördjupa sig i ett ämne innan det slutliga betyget sätts.
 • Läraren ges också bättre möjligheter att bedriva undervisning långsiktigt och utifrån en helhetssyn.
 • Betyget kommer bättre än idag återspegla vad eleven kan i slutet av sina studier i ämnet.

Några förändringar för programmen i Gy25

 • Hantverksprogrammet upphör
 • Ett nytt program, frisör- och stylistprogrammet startar
 • Utbildningar för florist, glasblåsare, finsnickare, guldsmed och textil blir nu riksrekryterande utbildningar med egna examensmål i stället för som tidigare en del av hantverksprogrammet
 • Estetiska programmet får ytterligare en inriktning; mode design
 • Två av bygg- och anläggningsprogrammets inriktningar, anläggningsfordon och mark och anläggning slås samman till den nya inriktningen mark och anläggning
 • Två program i den anpassade gymnasieskolan byter namn. De nya namnen är programmet för fastighet och byggnation (tidigare programmet för fastighet, anläggning och byggnation) och programmet för handel och service (tidigare programmet för administration, handel och varuhantering).

Tidplan för material om Gy25

Här hittar du tidplan för filmer, guider, webbinarier och annat material du kan använda för att implementera Gy25 i din verksamhet.

Skolverkets mötesplatser

Skolverkets mötesplatser är fullmatade konferensdagar där du själv väljer bland olika digitala föreläsningar om det som är aktuellt inom en viss skolform. Du har också möjlighet att chatta med Skolverket. Under mötesplatserna finns pass om Gy25.

Forum Gy25 – september – november

Skolverket bjuder in till ett forum för dialog, information och erfarenhetsutbyte mellan skolor och professioner som en förberedelse för Gy25. Konferensen ger goda möjligheter att samverka mellan skolor i er region. Forumet vänder sig till dig som ska leda implementeringen av Gy25, två representanter per skolenhet i gymnasieskolan respektive anpassade gymnasieskolan.

Du hittar mer information om konferenserna på kalendersidan om Forum Gy25.

Forum Gy25 Länk till annan webbplats.

Läroplanerna i fokus

Läroplanerna i fokus är en filmad föreläsningsserie där forskare presenterar olika teman kopplade till Gy25. Till varje föreläsning finns diskussionsfrågor. Nya avsnitt kommer löpande under hösten 2024.

Kommande avsnitt av Läroplaner i fokus

 • Varför Gy25?

  Anna Karlefjärd, Karlstads universitet, berättar i den här filmen om bakgrunden till Gy25. Hon berör hur olika förändringar inklusive Gy25 kan utgöra en förbättring, och tar upp några saker som kan vara bra att tänka på för att få syftena med Gy25 att landa väl.

  Föreläsningen vänder sig till rektorer, lärare, studie-och yrkesvägledare och andra som behöver känna till bakgrunden till Gy25.

  Länk publiceras i början av augusti.

 • Inför vecka 44 kommer fler föreläsningar för lärare i olika skolformer och för yrkeslärare.

 • Yrkesutgångar för gymnasieskolan

  Förslag till yrkesutgångar för gymnasieskolans yrkesprogram och kommer under augusti.

Studie-och yrkesvägledning om Gy25

Utbildningsguiden – september

På Utbildningsguiden finns information och vägledning inför val av skola och utbildning. På Utbildningsguiden kommer information för studie- och yrkesvägledare, elever och vårdnadshavare i grundskolan, anpassade grundskolan och elever i komvux under september.

Material för SYV – september

Material för studie- och yrkesvägledare på grundskolan kommer att finnas på Skolverket.se, bland annat ett kortfattad informationsmaterial om Gy25 som kan användas på mässor och vid öppna hus. Ett webbinarium planeras också under hösten.

Yrkespaket för komvux 23–27 september

Förslag till yrkespaket för komvux presenteras under Mötesplats komvux 23–27 september 2024.

Skolverket på Bokmässan 26–29 september

Skolverket, Skolinspektionen, SPSM och Skolforskningsinstitutet har en gemensam monter under bokmässan i Göteborg. Där kan du träffa oss från Skolverket och prata om Gy25.

Lärarguide för Gy 25

Del 1Så fungerar modellen för Gy25 vecka 40

Ämnesplanerna i Gy 25 fungerar på samma sätt i alla ämnen i gymnasieskolan, anpassade gymnasieskolan, komvux på gymnasial nivå och komvux som anpassad utbildning på gymnasial nivå. Steg 1 handlar generellt om hur modellen för Gy25 är utformade och fungerar. Här hittar du filmer, texter och diskussionsfrågor för att diskutera undervisning, bedömning och betygssättning oavsett ämne eller skolform.

Del 2 – Så fungerar ämnesplanerna i Gy25 vecka 44

Ämnesplanerna står i fokus i steg 2 i lärarguiden. Här finns diskussionsfrågor och annat material för att tillsammans diskutera undervisning, bedömning och betygssättning utifrån ämnesplanerna i olika ämnen.

Motsvarande kurser och nivåer i ämnen november

Skolverket tar fram föreskrifter för vilka kurser (Gy11) som motsvaras av ämnesnivåer (Gy25). Denna planeras att publiceras i november.

Programkommentarer januari 2025

Programkommentarer för samtliga nationella program i gymnasieskolan och anpassade gymnasieskolan. Syftet är att för den primära målgruppen beskriva programmets helhet, sammanfatta dess unika kärna och vilka möjligheter skolorna och ytterst eleverna har inom programmet.

Guide till implementering för skolchef och rektor

Här hittar du en steg för steg guide som du som skolchef eller rektor kan använda för att organisera och leda implementeringen av Gy25.

Steg för steg guide till implementering

Filmer och presentationer

Här hittar du presentationer och filmer som du kan visa nämnd, styrelse eller skolpersonal.

Film: Så blir gymnasieskolan, anpassade gymnasieskolan och komvux 2025, Gy25 (tid: 2.50 min)

Ta del av vår korta film som enkelt beskriver Gy25 och modellen för ämnesbetyg. Filmen svarar bland annat på frågor om hur förändringarna kommer att bli för elever i de berörda skolformerna, hur det påverkar lärarnas arbete och vad rektorer behöver tänka på vid införandet av Gy25.

Presentation som kan visas för nämnd eller styrelse

Du som är skolchef kan vilja presentera förändringarna för nämnd eller styrelse. I den här presentation kan du ge en ungefärlig bild av vilka resurser som behövs i implementeringsarbetet och den arbetsinsats som kommer att krävas av personalen. Du anpassar presentationen efter dina behov.

Gy25 – en introduktion för styrelse- och nämndledamöter Powerpoint, 3 MB, öppnas i nytt fönster.

Presentation som kan visas för skolpersonal

Du som är rektor kan vilja presentera Gy25 för din personal. Du anpassar presentationen efter dina behov.

Gy25 – en introduktion för dig som arbetar i skolan Powerpoint, 3 MB, öppnas i nytt fönster.

Filmer om hur du förbereder organisationen för Gy25

Här du se två filmade webbinarier om hur du förbereder organisationen för Gy25. En film riktar sig till dig som arbetar i gymnasieskolan och en film riktar sig till dig som arbetar i komvux. Filmerna är inspelade webbinarier som visades under Mötesplats gymnasieskola den 6 till 8 februari 2024. Filmerna går att se fram till 31 augusti 2024.

Film: Gör dig redo för Gy25 i gymnasieskolan - Mötesplats gymnasieskola (tid: 43:05 min)

Film: Gör dig redo för Gy25 i komvux - Mötesplats gymnasieskola (tid: 41:35 min)

Lärarlegitimationer

I och med Gy25 delas flera ämnen eller byter namn och det tillkommer också helt nya ämnen. Gy25 innebär därför att Skolverket kommer att uppdatera berörda lärares legitimationer och i många fall sker detta med automatisk uppdatering. Intentionen med Gy25 har varit att lärare ska kunna behålla sin behörighet så långt det är möjligt.

Ämnet har samma namn som idag – läraren behöver inte ansöka

 • Avgiftsfritt
 • Ingen ansökan
 • Läraren blir kontaktad av Skolverket

Ämnet har samma namn som idag men delas i flera ämnen läraren behöver inte ansöka

 • Avgiftsfritt
 • Ingen ansökan
 • Läraren blir kontaktad av Skolverket

Ämnet byter namn – läraren behöver inte ansöka

 • Avgiftsfritt
 • Ingen ansökan
 • Läraren blir kontaktad av Skolverket

Nytt ämne som inte har någon motsvarighet i ett gammalt ämne – läraren behöver ansöka

 • Lärare som vill bli behöriga att undervisa i ett ämne som inte har någon motsvarighet i Gy11 behöver ansöka om behörighet att undervisa i ämnet.
 • Om läraren har en lärarlegitimation behöver denna kompletteras med en ansökan mot en avgift om 750 kronor.
 • Om läraren inte har en lärarlegitimation sedan tidigare behöver du göra en ansökan mot en avgift om 1500 kronor.

Behörighetsnyckel för lärarlegitimation

Under sommaren 2024 kommer vi att publicera en behörighetsnyckel. I behörighetsnyckeln ser du vilka ämnen i Gy11 som har motsvarigheter i Gy25.

När den är publicerad kommer du att hitta den via länken nedan.

Läs mer om lärarlegitimation

För dig som är rektor inom komvux

Här hittar du som är rektor i komvux information och stöd som du kan använda vid införandet av Gy25.

Övergången från kursbetyg till ämnesbetyg

De nya bestämmelserna om ämnesbetyg ska tillämpas första gången för utbildning som påbörjas efter den 30 juni 2025. För att elever som har påbörjat kurser eller sammanhållna yrkesutbildningar (yrkespaket) enligt dagens kursutformade system ska kunna fullfölja sin utbildning inom detta system införs övergångsbestämmelser under en femårsperiod, från den 1 juli 2025 till den 30 juni 2030.

De femåriga övergångsbestämmelserna innebär följande:

 • En elev som har påbörjat en kurs eller ett yrkespaket inom komvux före den 1 juli 2025 ska kunna läsa klart och få betyg på denna kurs eller på kurserna i yrkespaketet.
 • Efter den 30 juni 2030 ska däremot utbildning som har påbörjats före den 1 juli 2025 fullföljas enligt de bestämmelser som gäller för ämnesbetyg.
 • Under vissa förutsättningar har den som innan 1 juli 2025 påbörjat utbildning på gymnasial nivå rätt att genomgå prövning i kurser mellan 1 juli 2025 och 30 juni 2030.
 • Betyg på ämnesnivå som sätts under denna period omfattar inte betyg på lägre nivå i samma ämne om en individ har ett godkänt betyg på motsvarande kurs. Exempelvis så omfattar inte betyg på nivå 2 i kemi nivå 1 i ämnet om en individ har betyg i motsvarande kurs kemi 1.
 • Efter den 30 juni 2030 ska ett godkänt betyg på en nivå i ett ämne alltid omfatta lägre nivåer i ämnet. Ett godkänt betyg som eleven får på en nivå i ett ämne efter den 30 juni 2030 ska då ersätta betyg som satts på en kurs, om kursen motsvarar någon eller några av de lägre nivåer som omfattas av ämnesbetyget.

Examensbevis och komvuxbevis efter 1 juli 2025

Reglerna för gymnasieexamen och komvuxbevis kommer i stort sett se likadan ut efter att Gy25 har trätt i kraft även om kurser ersätts av ämne och nivå. Ett exempel är dagens krav på matematik 1a för en yrkesexamen som ersätts av matematik nivå 1a från och med 1 juli 2025.

Ett examensbevis och ett komvuxbevis från komvux kommer kunna innehålla en blandning av kursbetyg och betyg på ämnesnivåer. Bevisen får däremot inte innehålla betyg på kurser och nivåer i ämnen som motsvarar varandra.

Skolverket kommer att reglera vilka kurser och ämnesnivåer som är motsvarande. Se motsvarande kurser och nivåer i ämnen. Alla kommer däremot inte ha en motsvarighet.

Om en elev har fått betyg på motsvarande kurs och nivå i ämne ska det högsta av dessa betyg tas med i examensbeviset eller komvuxbeviset.

Den 13 maj till 10 juni remitterade Skolverket förslag till föreskrifter om i vilka fall kurser enligt de ämnesplaner som gäller för utbildning som påbörjats före den 1 juli 2025 motsvaras av nivåer i ämnen enligt ämnesplaner som gäller för utbildning som påbörjas efter den 30 juni 2025. Förslagen omfattar all gymnasial utbildning.

Föreskrifterna kommer att ha flera olika tillämpningsområden, bland annat vid bedömning av om kurser och nivåer i ämnen kan ingå tillsammans i examensbevis, studiebevis och komvuxbevis.

I dokumentet nedan finns tabellerna med kurser (Gy11) som motsvaras av ämnesnivåer (Gy25). Sidorna 2–30 gäller för gymnasieskolan och komvux på gymnasial nivå. Sidorna 31–36 gäller för anpassade gymnasieskolan och komvux som anpassad utbildning på gymnasial nivå. Notera att bara de kurser och ämnesnivåer som har motsvarigheter finns med här.

Föreskrifter med bilagor Pdf, 1 MB.

Planeringsstöd

Skolverket avser att utforma ett planeringsstöd för att kunna visa på relationen mellan kurser (Gy11) och ämnesnivåer (Gy25) som inte motsvarar varandra. Planeringsstödet kommer inte att regleras i föreskrifter utan är endast tänkt att vara ett stöd för studieplanering.

Planeringsstödet är indelat i följande kategorier:

 • Kategori 2: Kurs och nivå i ämnet har till viss del motsvarande innehåll
 • Kategori 3: Ingen motsvarighet finns
 • Kategori 4: Nytt innehåll

De kurser och ämnesnivåer som tillhör kategori 1 finns i förslagen till föreskrifter.

Materialet är under utveckling och här kan du se ett exempel på hur det kan komma att se ut:

Exempel på planeringsstöd Excel, 51 kB.

Motsvarandelistan (Gy00-Gy11)

Motsvarandelistan används när en gymnasieexamen ska utfärdas från komvux och eleven har Gy00-kurser som behöver omvandlas till Gy11 för att kunna ingå.

https://www.skolverket.se/regler-och-ansvar/sok-forordningar-och-foreskrifter-skolfs#/dokument/2011:196/selected/2011:196 Länk till annan webbplats.

 

Yrkespaket

Ämnesbetygsreformen påverkar även sammanhållna yrkesutbildningar, så kallade yrkespaket, inom komvux. Nya yrkespaket som består av nivåer i ämnen kommer att tas fram. Dessa nya yrkespaket kommer att ersätta dagens kursutformade yrkespaket som därmed upphör och kommer att fasas ut under övergångsperioden.

Detta gäller för yrkespaket vid övergången till och införandet av ämnesbetyg:

 • En elev som påbörjar ett yrkespaket efter den 1 juli 2025 ska läsa ett nytt yrkespaket med nivåer i ämnen.
 • För kursutformade yrkespaket som påbörjats innan 1 juli 2025 ska enligt övergångsbestämmelserna äldre bestämmelser fortfarande gälla. Det innebär att eleven då kan påbörja och läsa klart samtliga kurser i yrkespaketet även efter den 1 juli 2025, förutsatt att dessa kurser är en del av ett kursutformat yrkespaket som påbörjades innan 1 juli 2025.
 • Möjligheten att läsa kurser i ett yrkespaket upphör däremot definitivt den 30 juni 2030. Efter är det endast möjligt att läsa yrkespaket med nivåer i ämnen. Det gäller även om det kursutformade yrkespaketet påbörjats innan 1 juli 2025.
 • Bilagan som följer utdraget ur betygskatalogen efter genomförd sammanhållen yrkesutbildning kan innehålla uppgifter om kurser, om dessa motsvarar en eller flera nivåer i ämnen som ingår i yrkesutbildningen.

De nya yrkespaketen med nivåer i ämnen planeras att publiceras under hösten 2024. Från år 2025 gäller även ytterligare förändringar gällande yrkespaket. Läs mer om dessa förändringar och mer information om nya yrkespaket i samband med ämnesbetyg här:

Sammanhållna yrkesutbildningar i komvux Länk till annan webbplats.

Prövning

Den som har påbörjat gymnasial utbildning före den 1 juli 2025 ska få genomgå prövning på kurs inom komvux fram till den 30 juni 2030. En förutsättning är däremot att huvudmannen erbjuder utbildning i ett ämne på en nivå som motsvarar den kurs som prövningen gäller.

Dessa personer kan däremot välja att genomgå prövning inom ramen för det ämnesutformade systemet om de vill det. Efter den 30 juni 2030 är det bara möjligt att genomgå prövning i ämnesnivåer.

Prövning i nivå i ämne genomförs utifrån den aktuella nivåns centrala innehåll, och betyg sätts också på denna nivå. Till skillnad från betyg på kurser omfattar betyg på ämnesnivåer också lägre nivåer i ämnet. Det innebär att om en elev vill göra en prövning på nivå 3 i ett ämne så genomför läraren prövningen på det centrala innehållet i nivå 3. Om eleven klarar prövningen och får ett betyg kommer detta betyg att omfatta alla tre nivåer i ämnet.

Apl

Regelverket kring apl kommer inte att ändras utifrån Gy25 utan det som gäller i dag kommer även fortsättningsvis att gälla. Precis som tidigare är det rektor som beslutar vilka nivåer i ämnen eller delar i nivåer i ämnen som ska förläggas till arbetsplatser.

Arbetsplatsförlagt lärande – apl Länk till annan webbplats.

Behörighetsbedömning och övergång mellan skolformer och verksamheter

Varje ämnesnivå betygssätts i den skolform och verksamhet som eleven genomfört sina studier inom. Om eleven sedan fortsätter att läsa ytterligare nivåer inom ett ämne inom en ny skolform eller verksamhet så ersätter betyget på den högsta nivån eleven läst betyg på de lägre nivåerna.

Det är inte tänkt att det ska krävas någon särskild överlämning mellan skolformer eller verksamheter om en individ vill fortsätta på en högre nivå inom ett ämne efter ett skolbyte. Varje ämnes nivå ska stå för sig själv och bedömas utifrån betygskriterierna för ämnet. Däremot behöver utbildningsanordnaren få underlag på vilka ämnesnivåer som lästs i till exempel gymnasieskolan för att underlätta för fortsatta studier inom komvux .

Det finns inga formella förkunskapskrav i form av betyg i lägre nivåer eller betyg från annan utbildning för att få läsa eller genomföra prövning i en nivå i ett ämne. För att vara behörig till en ämnesnivå ska eleven bland annat ha förutsättningar att kunna tillgodogöra sig kunskaperna samt sakna sådana kunskaper som utbildningen syftar till att ge. Det kan därför vara möjligt för en individ att antas till en högre nivå i ett ämne utan godkänt betyg på lägre nivåer om individen bedöms ha förutsättningar klara studierna.

Här kan du läsa mer om antagningsreglerna och behörighetsbedömning:

Rätt, behörighet och antagning till komvux på gymnasial nivå Länk till annan webbplats.

Rätt, behörighet och antagning till komvux som anpassad utbildning Länk till annan webbplats.

Mötesplats - digitala konferenser för berörda skolformer

Vi erbjuder årligt återkommande digitala konferenser för skolformerna gymnasieskolan, anpassade gymnasieskolan och komvux.

Senast uppdaterad 14 juni 2024

Innehåll på denna sida