Frågor och svar

Vad kan jag göra om jag inte har en examen?

Du måste ha en lärarexamen, förskollärarexamen eller fritidspedagogexamen för att få legitimation. Om du inte har en examen kan du vidareutbilda dig. Vilken utbildning som passar bäst beror på dina tidigare erfarenheter och studier. Det finns olika vägar till examen.

Vidareutbildning av lärare (VAL)

VAL är en förkortad lärarutbildning som vänder sig till dig som jobbar som lärare, förskollärare eller fritidspedagog, men inte har en lärarexamen, förskollärarexamen eller fritidspedagogexamen. Utbildningen bygger vidare på din arbetslivserfarenhet och dina tidigare högskolestudier. Alla som studerar inom VAL har en individuell studieplan.

Läs mer om VAL på Lärarhögskolan i Umeås webbplats Länk till annan webbplats.

Utländska lärares vidareutbildning (ULV)

ULV vänder sig till dig som har en utländsk lärarexamen eller en ämnesexamen som motsvarar ett svenskt skolämne. Utbildningen är individuellt anpassad och varierar därför i längd och omfattning.

Läs mer om ULV på Stockholms universitets webbplats Länk till annan webbplats.

Lärarutbildning

Det finns många olika lärarutbildningar som skiljer sig till studieform, omfattning och innehåll.

Läs mer om olika utbildningar på studera.nu Länk till annan webbplats.

Lärarlyftet

Du som är lärare och undervisar utan att ha behörighet i ett eller flera ämnen kan utöka din legitimation med fler behörigheter genom att gå Lärarlyftet. Skolverket erbjuder också kurser till fritidspedagoger i praktisk-estetiska ämnen. Genom Lärarlyftet kan du också få hjälp att validera tidigare kunskaper och färdigheter.

Säkra behörigheten med Lärarlyftets kurser och utbildningar

Lärarutbildningsguiden

På Studera.nu finns en guide som ger en överblick över de olika vägar som leder till lärar-och förskolläraryrket.

Lärarutbildningsguiden på studera.nu Länk till annan webbplats.

Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU)

KPU vänder sig till dig som redan har högskolestudier i de ämnen som man undervisar i i svensk skola. Genom KPU kan du komplettera dina tidigare studier och ta ut en ämneslärarexamen.

Om KPU på studera.nu Länk till annan webbplats.