Lärarlyftets kurser och utbildningar

Genom Lärarlyftet kan du komplettera din legitimation med fler behörigheter. Undervisningen är nyckeln till att varje elev ska kunna lära sig mer. Därför är det viktigt med fler behöriga lärare.

  • För lärare

  • Behörighetsgivande kurser

  • Högskola/universitet, distans

  • Statsbidrag finns att söka

Call to action

Ansökan

Du som vill delta i Lärarlyftet ansöker själv via www.antagning.se. Arbetsgivarens godkännande krävs för att få delta.

Information

Lärarlyftet - behörighetsgivande kurser för lärare

Lärarlyftet omfattar behörighetsgivande kurser för lärare i många ämnen och skolformer, samt speciallärarutbildningen för lärare.

Utbildningen vänder sig till legitimerade lärare inom alla skolformer eller lärare som har en behörighetsgivande examen.

Distanskurser på lärosäten

Kurserna anordnas av utvalda universitet eller högskolor. Utbildningen består huvudsakligen av distansstudier med några campusträffar på universitet eller högskola samtidigt som du arbetar.

Lärarlyftets två delar

Lärarlyftet för lärare

Du som arbetar som lärare ska enligt skollagen ha rätt behörighet. Vi erbjuder kurser till dig som idag redan har en lärarexamen så att du kan läsa in den behörighet du behöver.

Lärarlyftet för lärare

Speciallärarutbildning via Lärarlyftet

Du som har lärarexamen eller förskollärarexamen som enligt behörighetsförordningen utgör grund för avsedd behörighet kan läsa speciallärarutbildningen inom Lärarlyftet.

Speciallärarutbildning inom Lärarlyftet

Belöning

Därför ska du delta

  • Du får möjlighet till ytterligare behörighet
  • Du ökar din ämneskompetens
  • Du blir tryggare i din yrkesroll
Ansvar

Huvudmannen kan söka statsbidrag

Huvudmannen har en viktig roll i att skapa de organisatoriska förutsättningarna som behövs för kompetensutvecklingen. Det finns statsbidrag att söka för att möjliggöra detta. Det är huvudmannen som godkänner deltagande i Lärarlyftets kurser.

Lagar och regler

Regelverk

Här kan du ta del av det uppdrag och förordningar från regeringen som styr Lärarlyftet.

Forskning och fördjupning

Frågor och svar

Är Lärarlyftet rätt väg till behörighet?

Ta reda på vilka krav som ställs för att bli behörig innan du ansöker. Du kanske redan har de högskolepoäng som krävs i ett ämne, årskurs eller skolform. Då kan du istället för att gå Lärarlyftet ansöka om att komplettera din legitimation.

Krav för att få behörighet Länk till annan webbplats.

Saknar du lärarexamen?

Att komplettera till lärarexamen via VAL (vidareutbildning för lärare) kan vara en väg för obehöriga lärare.

VAL Vidareutbildning för lärare Länk till annan webbplats.

Hur ser behörighetsläget ut i Sverige?

Här hittar du statistik för behörighet på kommun- och ämnesnivå.

Statistik på kommun- och ämnesnivå Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad 14 januari 2022

Frågor och svar