Lärarlyftets kurser och utbildningar

Genom Lärarlyftet kan du komplettera din legitimation med fler behörigheter. Undervisningen är nyckeln till att varje elev ska kunna lära sig mer. Därför är det viktigt att du som är lärare har rätt behörighet för den undervisning du bedriver och de betyg du sätter. Regeringen har föreslagit att Lärarlyftet ska förlängas. Så fort det kommer ett beslut informerar vi här på vår hemsida. Inga kurser startar våren 2020.

Därför ska du delta

  • Du säkrar din behörighet
  • Du ökar din ämneskompetens
  • Du blir tryggare i din yrkesroll

Det här är Lärarlyftet

Vad

Behörighetsgivande kurser för lärare i många ämnen och skolformer. Hela eller delar av speciallärarutbildningen för lärare. Kurser i praktisk-estetiska ämnen för fritidspedagoger.

För vem

Legitimerade lärare inom alla skolformer eller lärare som har en behörighetsgivande examen. Fritidspedagoger med en examen enbart inriktad mot fritidshem eller enbart mot förskola och fritidshem.

Hur

Huvudsakligen distansstudier med några campusträffar på universitet eller högskola samtidigt som du arbetar.

Var

Studier på utvalda universitet eller högskolor.

Lärarlyftets tre delar

Inom Lärarlyftet finns kurser till lärare och fritidspedagoger, samt speciallärarutbildning till lärare.

Lärarlyftet för lärare

Du som arbetar som lärare ska enligt skollagen ha rätt behörighet. Vi erbjuder kurser till dig som idag redan har en lärarexamen och är behörig i många ämnen, men som inte är det i alla ämnen du undervisar i. Du som vill delta ansöker själv via www.antagning.se. Det krävs arbetsgivarens godkännande för att få delta.

Lärarlyftet för lärare

Lärarlyftet för fritidspedagoger

Fritidspedagoger kan läsa kurser i praktisk-estetiska ämnen. Du som vill delta ansöker själv via www.antagning.se. Det krävs arbetsgivarens godkännande för att få delta.

Kurser för fritidspedagoger

Speciallärarutbildning via Lärarlyftet

Det går även att läsa hela eller delar av en speciallärarutbildning inom Lärarlyftet. Till hösten 2019 går det dock inte att söka utbildningen. Du som vill delta ansöker själv via www.antagning.se. Det krävs arbetsgivarens godkännande för att få delta.

Speciallärarutbildning inom Lärarlyftet

Regelverk

Här kan du ta del av det uppdrag och förordningar från regeringen som styr Lärarlyftet.

Frågor och svar

Är Lärarlyftet rätt väg till behörighet?

Är Lärarlyftet rätt väg till behörighet?

Är Lärarlyftet rätt väg till behörighet?

Ta reda på vilka krav som ställs för att bli behörig innan du ansöker. Du kanske redan har de högskolepoäng eller den erfarenhet som krävs i ett ämne, årskurs eller skolform. Du kan exempelvis åberopa åtta års erfarenhet i ett ämne som du undervisat i de senaste femton åren. Då kan du istället för att gå Lärarlyftet ansöka om att komplettera din legitimation.

Krav för att få behörighet

Saknar du lärarexamen?

Saknar du lärarexamen?

Att komplettera till lärarexamen via VAL (vidareutbildning för lärare) kan vara en väg för obehöriga lärare.

VALlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Hur ser behörighetsläget ut i Sverige?

Hur ser behörighetsläget ut i Sverige?

Här finns statistik på kommun- och ämnesnivå

Senast uppdaterad 18 september 2019