Frågor och svar

Hur går det med mitt ärende?

Det är många som ansöker om legitimation och vi kan inte ge ett förhandsbesked om när du får ditt beslut.

Vi handlägger alla ansökningar i den ordning som de kommer in. Handläggningstiden kan variera något beroende på vilken typ av examen du har och vilka behörigheter du ansökt om. Ibland blir handläggningstiden längre för att vi måste ta hjälp av andra myndigheter och lärosäten. Många ansökningar går relativt snabbt att handlägga men vissa tar längre tid.