Frågor och svar

Hur lång är handläggningstiden?

För dig med utländsk lärarexamen, förskollärarexamen eller fritidspedagogexamen är handläggningstiden cirka 8-16 veckor. Det är en lång handläggningstid för att vi behöver kontakta andra myndigheter och lärosäten under handläggningen. Om du måste komplettera din ansökan så meddelar vi det via e-post. Därför är det viktigt att du gett oss en e-postadress som du kontrollerar regelbundet.

Källor: 4 kapitlet 3 § förordning (2011:326) om behörighet och legitimation för lärare och förskollärare.