Frågor och svar

Jag har fått information från Skolverket om en bedömning (yttrande) från UHR, vad måste jag göra?

Läs igenom både Skolverkets meddelande och UHR:s yttrande. Om du har synpunkter på yttrandet kan du välja att skriva ner dem och skicka till Skolverket. Om det finns uppgifter som du vill komplettera ditt ärende med ska du skicka in intyg över uppgifterna till Skolverket. Om du varken har några synpunkter eller några kompletterande uppgifter som du vill lämna behöver du inte göra någonting alls.