Frågor och svar

Kan jag få min legitimation översatt till engelska?

Nej, vi utfärdar inte lärarlegitimationer på engelska. Vi kan däremot utfärda ett intyg om att du har en svensk lärarlegitimation. Intyget kan du senare välja att översätta på egen hand. Om du vill ha ett intyg ska du skicka ett mejl med din begäran till oss.

E-post till lleg.registerutdrag@skolverket.se