Frågor och svar

Räknas jag som legitimerad under tiden jag genomför kompensationsåtgärder?

Nej. Det är först när Skolverket har utfärdat en legitimationshandling till dig som du är legitimerad lärare eller förskollärare.