Frågor och svar

Skickar ni ut legitimationen med posten?

Beslutet skickar vi i första hand till din digitala brevlåda och i andra hand hem till dig via post.