Frågor och svar

Universitets- och högskolerådet (UHR) har bedömt att min utländska utbildning är en lärarutbildning. Kommer jag att få lärarlegitimation om jag ansöker och skickar med UHR:s bedömning?

Nej, det är inte säkert att du kommer få en legitimation även om dina utländska meriter bedömts som en lärarutbildning.

När du ansökt om legitimation tar vi hjälp av UHR som gör en ny bedömning av din utbildning. Deras bedömning utgår då ifrån de nationella krav som ställs för att få en svensk lärarexamen.

Källa: 4 kapitlet 2 § förordning (2011:326) om behörighet och legitimation för lärare och förskollärare.