Frågor och svar

Vad betyder kontrastiv kompetens?

Det betyder att du utifrån det svenska språket kan undervisa elever i moderna språk eller engelska. Undervisningen behöver inte vara på svenska men däremot utifrån det svenska språket. Du visar dina kunskaper genom att skicka in till exempel ett intyg över högskolestudier eller tjänstgöring.