Frågor och svar

Vad händer om jag överklagar mitt beslut?

Om du överklagar Skolverkets beslut prövar vi först om vi kan ändra det. Skolverket överlämnar alla ärenden som kommit in till oss i rätt tid till Förvaltningsrätten i Stockholm, oavsett om vi utifrån vår bedömning ändrat beslutet eller inte.

Källa: Bland annat 45 § och 46 § förvaltningslag (2017:900).