Frågor och svar

Vilken kurs behöver jag gå för att visa kunskaper i simning och livräddning?

Ett godkänt intyg kan vara från en kommunal simhall eller liknande som ger kurser i livräddning ur vatten. Det viktiga är att du kan visa upp ett intyg som visar att du har gjort livräddning ur vatten med godkänt resultat.

Källa: Bilaga 1 Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2016:12) om erkännande av yrkeskvalifikationer samt villkor för behörighet och legitimation för lärare och förskollärare med utländsk utbildning.