Vad krävs för att få legitimation?

Om du vill arbeta som lärare eller förskollärare i Sverige ska du ha en svensk lärar- eller förskollärarlegitimation. Här får du veta vad som krävs för du som har en utländsk examen ska få en legitimation.

Du behöver ha en behörighetsgivande lärarexamen, förskollärarexamen eller fritidspedagogexamen för att få legitimation. Har du en utländsk lärarexamen och vill ha en svensk lärarlegitimation? Då behöver du även ha dokumenterat goda kunskaper i det svenska språket. Du måste också uppfylla de nationella kraven inom kunskapsområden som är viktiga för lärar- och förskolläraryrket i Sverige.

Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2016:12) om yrkeskvalifikationer samt villkor för behörighet och legitimation för lärare och förskollärare med utländsk utbildning

Visa dina kunskaper i svenska

För att få arbeta som lärare eller förskollärare i Sverige ska du ha goda kunskaper i svenska. Dina kunskaper ska motsvara vad som krävs för högskolestudier i Sverige. Kan du inte språket tillräckligt bra, rekommenderar vi att du börjar studera svenska så snart du har bestämt dig för att arbeta i Sverige.

Har du svenska, danska, färöiska, isländska eller norska som modersmål? Då behöver du inte visa upp dokument som stödjer dina kunskaper i svenska.

Du intygar att du har goda kunskaper i svenska genom att skicka in ett godkänt betyg eller resultat på

 • svenska 3 eller svenska som andraspråk 3 från komvux (gymnasial vuxenutbildning)
 • svenska B eller svenska som andraspråk B från komvux (gymnasial vuxenutbildning)
 • svenska för utomnordiska studenter från universitet eller högskola i Sverige
 • TISUS-testet, test i svenska för universitets- och högskolestudier.

Det kan också visa att du har goda kunskaper i svenska på annat sätt, till exempel godkända kunskaper i svenska 2 eller svenska som andraspråk 2. Då måste du ha avslutat och vara godkänd på kursen före den 1 juli 2013.

Så uppfyller du de nationella kraven

För att få en legitimation behöver du uppfylla nationella krav inom de kunskapsområden som är viktiga för lärar- och förskolläraryrket i Sverige.

Ämnesstudier

Du behöver visa att du har ämnesstudier i tillräcklig omfattning. Om du inte har det, kan du läsa in vissa kurser på högskolan. Om du har en lärar- eller förskollärarutbildning från ett EU-land, EES eller Schweiz, kan du skicka in intyg på din tjänstgöring.

Lärarförberedande studier

Du behöver visa att du har lärarförberedande studier i tillräcklig omfattning. Om du inte har det, kan du kompensera genom att till exempel skicka in intyg över studier eller tjänstgöring.

Förskollärare (läs- och skrivutveckling)

Som förskollärare behöver du visa att du har kunskap om läs- och skrivutveckling eller läs- och skrivinlärning på svenska. Du visar dina kunskaper genom att skicka in till exempel ett intyg på studier eller tjänstgöring i svensk förskola eller förskoleklass. Men om du har en dansk, isländsk eller norsk förskollärarutbildning behöver du inte göra det. Om du har en finsk utbildning behöver du inte göra det om du har rätt att undervisa i svensktalande förskolor i Finland.

Lärare i grundskolans årskurs 1–3 (läs- och skrivutveckling)

Som lärare i grundskolans årskurs 1–3 behöver du ha kunskaper i läs- och skrivutveckling eller läs- och skrivinlärning på svenska. Du visar dina kunskaper genom att skicka in till exempel ett intyg på studier eller tjänstgöring i svensk förskoleklass eller i grundskolans årskurs 1–3. Men om du har en dansk, isländsk eller norsk lärarutbildning behöver du inte göra det. Om du har en finsk utbildning behöver du inte göra det om du har rätt att undervisa i svensktalande skolor i Finland.

Lärare i grundskolans årskurs 1–6 (matematik och utbildningslandets språk)

Som lärare i grundskolans årskurs 1–6 behöver du visa att du har kunskaper i matematik och i det språk som talas i landet där du utbildat dig, eller i svenska. Du visar dina kunskaper genom att skicka in till exempel intyg på tjänstgöring, studier i matematik och i utbildningslandets språk eller svenska.

Lärare i idrott och hälsa (simning och livräddning)

Om du vill bli behörig lärare i ämnet idrott och hälsa behöver du visa att du har kompetens i simning och livräddning. Du visar din kompetens genom att skicka in till exempel

 • intyg på studier i idrott och hälsa där det ingår simning och livräddning, eller
 • intyg från simlärare som visar att du har godkänd kompetens i simning och livräddning.

Här finns en mall som simlärare kan använda för att intyga kompetens i simning och livräddning. Du måste inte använda just den här mallen. Skolverket bedömer alla typer av intyg som du skickar in ihop med din ansökan.

 1. Öppna filen i Acrobat Reader – inte direkt i webbläsaren.
 2. Spara ner filen på din dator genom att högerklicka på länken.
 3. Välj Spara länk som.

Mall för intyg över godkänd kompetens i simning och livräddning Pdf, 116 kB, öppnas i nytt fönster.

Lärare i religionskunskap (alla världsreligioner)

Om du vill bli behörig lärare i religionskunskap, behöver du visa att du har kunskap om alla världsreligioner. Du visar dina kunskaper genom att skicka in till exempel intyg på tjänstgöring eller studier i religionskunskap där alla världsreligioner ingår.

Lärare i engelska och moderna språk (kontrastiv kompetens)

Om du vill bli behörig lärare i moderna språk eller engelska, ska du visa att du har kontrastiv kompetens. Det betyder att du som har ett annat modersmål än svenska ska kunna undervisa elever i moderna språk eller engelska med utgångspunkt i det svenska språket. Du visar dina kunskaper genom att till exempel skicka in ett intyg på högskolestudier eller tjänstgöring.

Lärare i svenska och svenska som andraspråk

Du visar dina kunskaper genom att skicka in ett intyg över studier vid en högskola i Sverige.

Om nationella krav i bilaga 1 till Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2016:12) om yrkeskvalifikationer samt villkor för behörighet och legitimation för lärare och förskollärare med utländsk utbildning

Vad gäller för modersmålslärare och yrkeslärare?

Enligt reglerna kan du inte få legitimation som bara modersmålslärare. Du måste alltid ha en lärarexamen för att kunna få lärarlegitimation i något ämne, inklusive modersmål. Utöver det måste du uppfylla Skolverkets krav som hör ihop med utbildningen.

I första hand måste du uppfylla kravet på att din utländska utbildning ska motsvara en svensk lärarutbildning i det ämne som din utbildning är avsedd för. Om din lärarexamen är avsedd för att undervisa i matematik räcker det alltså inte att du kompletterar din utbildning så att den motsvarar en svensk lärarexamen i modersmålet. Du behöver komplettera din utbildning så att du uppfyller alla krav som hör ihop med din lärarutbildning och de ämnen som den är avsedd för. Det kan gälla

 • tillräckliga lärarförberedande praktisk-pedagogiska studier
 • tillräckliga ämnesstudier
 • något ytterligare krav som hör ihop med ämnet.

Mer om vad som gäller för modersmålslärare och yrkeslärare under Krav för att få anställning

Senast uppdaterad 22 juni 2022