Frågor och svar

Hur länge måste jag vänta på ett beslut från LAN från det att anmälan kom in?

Det tar ungefär fyra månader för LAN att fatta ett beslut i ett ärende. Men det kan ta längre tid beroende på omständigheterna i ärendet.