Frågor och svar

Vad är en behörighetsförklaring från Skolöverstyrelsen?

Fram till slutet av år 1990 kunde Skolöverstyrelsen utfärda så kallade behörighetsförklaringar. En lärare med en behörighetsförklaring kan få en legitimation och den behörighet som framgår i behörighetsförklaringen. För att kunna ansöka om en legitimation på det sättet måste du bifoga behörighetsförklaringen.

Källa: Förordning (2011:326) om behörighet och legitimation för lärare och förskollärare.