Krav för att få legitimation

För att få en legitimation krävs att du har en behörighetsgivande lärarexamen, förskollärarexamen eller fritidspedagogexamen. Innehållet i din examen styr vilka behörigheter du får i din legitimation.

Vilken legitimation ska jag söka?

Skolverket utfärdar legitimationer för lärare och förskollärare. Om du ska undervisa i fritidshem ska du ansöka om en lärarlegitimation med behörighet att undervisa i fritidshem. Vad som krävs för att få en legitimation står i Skollagen och behörighetsförordningen.

Vad är en behörighetsgivande examen?

En behörighetsgivande examen är en examen som lärosätet utfärdar när du gått klart en lärarutbildning, förskollärarutbildning eller fritidspedagogutbildning. Även personer med en utländsk lärarutbildning, förskollärarutbildning eller fritidspedagogutbildning kan ha en behörighetsgivande examen. Då krävs det att utbildningen i sig eller tillsammans med yrkeslivserfarenhet eller kompletterande insatser motsvarar en svensk behörighetsgivande lärarutbildning, förskollärarutbildning eller fritidspedagogutbildning.

Examina bara för undervisning i fritidshem

Du kan få en lärarlegitimation med behörighet att undervisa i fritidshem om du har en examen som bara är avsedd för arbete i fritidshem, till exempel en fritidspedagogexamen. Om examen även omfattar en annan skolform eller ämnesstudier i grundskolans ämnen kan det ge ytterligare behörigheter.

Behörighetsförklaring från Skolöverstyrelsen

Fram till och med 1990 kunde Skolöverstyrelsen utfärda behörighetsförklaringar. Om du har en behörighetsförklaring kan du få en legitimation och den behörighet som framgår av behörighetsförklaringen. För att få det måste du bifoga behörighetsförklaringen i din ansökan om lärarlegitimation.

Ingen legitimation trots lärarexamen, förskollärarexamen eller fritidspedagogexamen

Om du ansöker om legitimation och det visar sig att det skulle ha funnits orsak att ta ifrån dig legitimationen om du redan vore legitimerad får Skolverket inte utfärda någon legitimation.

Senast uppdaterad 16 februari 2023

Innehåll på denna sida

  Frågor och svar

  Du måste ha en lärarexamen, förskollärarexamen eller fritidspedagogexamen för att få legitimation. Om du inte har en examen kan du vidareutbilda dig. Vilken utbildning som passar bäst beror på dina tidigare erfarenheter och studier. Det finns olika vägar till examen.

  Vidareutbildning av lärare (VAL)

  VAL är en förkortad lärarutbildning som vänder sig till dig som jobbar som lärare, förskollärare eller fritidspedagog, men inte har en lärarexamen, förskollärarexamen eller fritidspedagogexamen. Utbildningen bygger vidare på din arbetslivserfarenhet och dina tidigare högskolestudier. Alla som studerar inom VAL har en individuell studieplan.

  Läs mer om VAL på Lärarhögskolan i Umeås webbplats Länk till annan webbplats.

  Utländska lärares vidareutbildning (ULV)

  ULV vänder sig till dig som har en utländsk lärarexamen eller en ämnesexamen som motsvarar ett svenskt skolämne. Utbildningen är individuellt anpassad och varierar därför i längd och omfattning.

  Läs mer om ULV på Stockholms universitets webbplats Länk till annan webbplats.

  Lärarutbildning

  Det finns många olika lärarutbildningar som skiljer sig till studieform, omfattning och innehåll.

  Läs mer om olika utbildningar på studera.nu Länk till annan webbplats.

  Lärarlyftet

  Du som är lärare och undervisar utan att ha behörighet i ett eller flera ämnen kan utöka din legitimation med fler behörigheter genom att gå Lärarlyftet. Skolverket erbjuder också kurser till fritidspedagoger i praktisk-estetiska ämnen. Genom Lärarlyftet kan du också få hjälp att validera tidigare kunskaper och färdigheter.

  Säkra behörigheten med Lärarlyftets kurser och utbildningar

  Lärarutbildningsguiden

  På Studera.nu finns en guide som ger en överblick över de olika vägar som leder till lärar-och förskolläraryrket.

  Lärarutbildningsguiden på studera.nu Länk till annan webbplats.

  Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU)

  KPU vänder sig till dig som redan har högskolestudier i de ämnen som man undervisar i i svensk skola. Genom KPU kan du komplettera dina tidigare studier och ta ut en ämneslärarexamen.

  Om KPU på studera.nu Länk till annan webbplats.

  Fram till slutet av år 1990 kunde Skolöverstyrelsen utfärda så kallade behörighetsförklaringar. En lärare med en behörighetsförklaring kan få en legitimation och den behörighet som framgår i behörighetsförklaringen. För att kunna ansöka om en legitimation på det sättet måste du bifoga behörighetsförklaringen.

  Källa: Förordning (2011:326) om behörighet och legitimation för lärare och förskollärare.

  För att få en legitimation krävs att du har en behörighetsgivande lärarexamen, förskollärarexamen eller fritidspedagogexamen. Utgångspunkten är att innehållet i din examen styr vilka behörigheter du får i din legitimation. En examen kan resultera i fler behörigheter än de som står i ditt examensbevis.

  En behörighetsgivande examen är en examen som du får efter att ha gått klart en lärarutbildning, förskollärarutbildning eller fritidspedagogutbildning. Även du som har en utländsk lärarutbildning, förskollärarutbildning eller fritidspedagogutbildning kan ha en behörighetsgivande examen. Då krävs det att utbildningen i sig eller tillsammans med yrkeslivserfarenhet eller kompletterande insatser motsvarar en svensk behörighetsgivande utbildning.

  Källa: Förordning (2011:326) om behörighet och legitimation för lärare och förskollärare.

  Lärare och förskollärare kan få behörighet som speciallärare i en lärarlegitimation. Behörighet som speciallärare betyder att lärarlegitimationen visar behörighet att bedriva undervisning som avser särskilt stöd. Det går inte att få legitimation utifrån bara en speciallärarexamen. För att få behörighet att undervisa utifrån en speciallärarexamen behöver du också ha en lärar- eller förskollärarexamen.

  En specialpedagogexamen kan i vissa fall ge behörighet som speciallärare, men det går inte att få legitimation som specialpedagog eller behörighet som specialpedagog. Det krävs alltså varken legitimation eller behörighet i legitimationen för att vara verksam som specialpedagog.

  Här kan du läsa mer om i vilka fall en specialpedagogexamen kan ge behörighet som speciallärare.

  Behörighet att undervisa som speciallärare

  Källa: Förordning (2011:326) om behörighet och legitimation för lärare och förskollärare.