Frågor och svar

Kan jag få legitimation om jag är specialpedagog eller speciallärare?

Lärare och förskollärare kan få behörighet som speciallärare i en lärarlegitimation. Behörighet som speciallärare betyder att lärarlegitimationen visar behörighet att bedriva undervisning som avser särskilt stöd. Det går inte att få legitimation utifrån bara en speciallärarexamen. För att få behörighet att undervisa utifrån en speciallärarexamen behöver du också ha en lärar- eller förskollärarexamen.

En specialpedagogexamen kan i vissa fall ge behörighet som speciallärare, men det går inte att få legitimation som specialpedagog eller behörighet som specialpedagog. Det krävs alltså varken legitimation eller behörighet i legitimationen för att vara verksam som specialpedagog.

Här kan du läsa mer om i vilka fall en specialpedagogexamen kan ge behörighet som speciallärare.

Behörighet att undervisa som speciallärare

Källa: Förordning (2011:326) om behörighet och legitimation för lärare och förskollärare.