Frågor och svar

Vad krävs för att få en legitimation och behörighet?

För att få en legitimation krävs att du har en behörighetsgivande lärarexamen, förskollärarexamen eller fritidspedagogexamen. Utgångspunkten är att innehållet i din examen styr vilka behörigheter du får i din legitimation. En examen kan resultera i fler behörigheter än de som står i ditt examensbevis.

En behörighetsgivande examen är en examen som du får efter att ha gått klart en lärarutbildning, förskollärarutbildning eller fritidspedagogutbildning. Även du som har en utländsk lärarutbildning, förskollärarutbildning eller fritidspedagogutbildning kan ha en behörighetsgivande examen. Då krävs det att utbildningen i sig eller tillsammans med yrkeslivserfarenhet eller kompletterande insatser motsvarar en svensk behörighetsgivande utbildning.

Källa: Förordning (2011:326) om behörighet och legitimation för lärare och förskollärare.