Frågor och svar

Är en lärare som är behörig att undervisa i svenska även behörig att undervisa i svenska som andraspråk?

Nej. Även om det är samma språk så är det olika ämnen.

Det krävs ämnesstudier i ämnet svenska som andraspråk i tillräcklig omfattning för att få behörighet att undervisa.