Frågor och svar

Hur gör jag om jag vill ansöka om behörighet utifrån lång undervisningserfarenhet?

Då behöver du fylla i och skicka in ett intyg från din arbetsgivare, alltså huvudmannen, rektorn eller förskolechefen vid den eller de skolor där du undervisat. Intyget ska visa på din erfarenhet av undervisning och på att du är lämplig som lärare eller förskollärare. Du ska ha undervisat innan den 1 juli 2015 och under de senaste 15 åren.

Observera att det enbart är personer födda före den 1 juli 1958 som kan ansöka om behörighet på detta sätt.

Källa: Punkt 9 och 10 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelser till förordning (2011:236) om behörighet och legitimation för lärare och förskollärare.