Frågor och svar

Hur kan jag bli behörig i moderna språk för årskurs 6 om jag har en ämneslärarexamen med inriktning mot gymnasieskolan?

Har du en ämneslärarexamen med inriktning mot gymnasieskolan eller en äldre
motsvarande examen och vill bli behörig att undervisa i årskurs 4–6?

Då måste du komplettera med ämnesstudier i svenska, engelska och matematik. Du
behöver 30 högskolepoäng i varje ämne.

Utöver det behöver du ha ytterligare högskolepoäng i ett av de här alternativen:

  • 30 högskolepoäng i samhällsorienterande ämnen med i huvudsak jämn
    fördelning mellan ämnena
  • 30 högskolepoäng i naturorienterande ämnen och teknik med i huvudsak jämn
    fördelning mellan ämnena
  • 30 högskolepoäng i ett eller 15 högskolepoäng i två av ämnena bild, hem- och
    konsumentkunskap, idrott och hälsa, musik eller slöjd
  • 15 högskolepoäng i svenska som andraspråk.

Du behöver också kompletterande ämnesstudier i det aktuella språket på 30
högskolepoäng. Även om du har en examen för arbete i gymnasieskolan där det ingår ett modernt språk som du vill få behörighet för i årskurs 6 måste du komplettera med språkstudier. Det räcker alltså inte med att enbart läsa till kompletterande ämnesstudier utan du behöver även komplettera enligt det som står ovan.

Exempel: Om tyska ingår i din examen och du vill få behörighet i moderna språk/tyska i årskurs 6 måste du komplettera med studier i tyska. Du behöver i så fall inte komplettera med 30 högskolepoäng. Du kan tillgodogöra dig poäng som finns i din examen, men av de 30 högskolepoängen i språket krävs det att en del av poängen även är utanför din examen.

Orsaken till att du behöver komplettera med ytterligare språkstudier är att du läst tyska inom en examen som är avsedd för arbete i gymnasieskolan. En sådan examen ger inte behörighet i moderna språk i årskurs 6.

Källa: 2 kapitlet 7 § förordning (2011:326) om behörighet och legitimation för lärare
och förskollärare.