Frågor och svar

Jag är gymnasielärare och vill arbeta i grundskolan. Räcker det att jag har tillräckligt med ämnesstudier för att bli behörig i grundskolan?

Nej, för att du ska bli behörig att undervisa i grundskolans årskurs 1–3 eller 4–6 krävs särskilda ämnesstudier. Däremot är du som gymnasielärare behörig att undervisa i årskurs 7–9 i grundskolan.

Hur många högskolepoäng du ska läsa för att bli behörig i årskurs 1–3 och 4–6 är olika beroende på ämne, skolform och eventuella årskursspann. För vissa skolformer och årskursspann finns dessutom krav på särskild ämneskunskap.

Källa: Förordning (2011:326) om behörighet och legitimation för lärare och förskollärare.