Frågor och svar

Jag arbetar som modersmålslärare och vill ansöka om behörighet i modersmål. Vad behöver jag skicka in för att få legitimation i modersmål?

Du kan inte få en legitimation endast utifrån att du har arbetat som modersmålslärare.

För att få en lärarlegitimation och behörighet att undervisa i ämnet modersmål så behöver du ha en behörighetsgivande lärarexamen. Utöver det behöver du även ha fullgjorda ämnesstudier på minst 30 högskolepoäng i modersmålet.

Källa: 2 kapitlet 34 § förordning (2011:326) om behörighet och legitimation för lärare och förskollärare.