Frågor och svar

Jag arbetar som modersmålslärare och vill ansöka om behörighet i modersmål. Vad behöver jag skicka in för att få legitimation i modersmål?

Du kan inte få en legitimation endast utifrån att du har arbetat som
modersmålslärare.

För att få en lärarlegitimation och behörighet att undervisa i ämnet modersmål så
behöver du ha en examen som ger dig behörighet att undervisa som lärare.

Utöver det behöver du även uppfylla kraven på ett av de här alternativen:

  • Fullgjorda ämnesstudier på minst 30 högskolepoäng i språket som är ditt
    eget modersmål
  • Fullgjorda ämnesstudier på minst 30 högskolepoäng i
    modersmålsdidaktik samt dokumenterat goda kunskaper i språket (inget
    krav på att språket är ditt eget modersmål)

Vad behöver jag skicka in för att visa att jag har dokumenterat goda
kunskaper i ett språk?

Skolverket kan i nuläget inte hänvisa till några särskilda intyg eller blanketter för
bedömning av kunskaper i ett språk. Du behöver därför själv avgöra vilka
dokument som du anser visar att du har goda kunskaper i språket som du vill
ansöka om behörighet i och som du vill att Skolverket ska bedöma tillsammans
med din ansökan.

Observera att Skolverket inte kommer kunna bedöma dina eventuella
språkfärdigheten i sig. Skolverket behöver istället ta del av underlag där det
framgår att någon annan bedömt dina språkfärdigheter och där de framgår vilken
nivå de bedömt att dina språkfärdigheter motsvarar. Därför är det inte aktuellt att
exempelvis skicka ljudfiler där du själv framför språket eller texter som du
skrivit själv.

Tänk på att om du behöver skicka in en översättning av intygen du vill skicka in
om de är skrivna på ett annat språk än på svenska, engelska, danska, finska,
färöiska, isländska, meänkieli, norska eller samiska.

Källa: 2 kapitlet 34 § och 34a § förordning (2011:326) om behörighet och
legitimation för lärare och förskollärare