Frågor och svar

Jag har arbetat som barnskötare under ett år. Kan det kompensera för skillnaderna mellan en utländsk och en svensk förskollärarutbildning?

Nej, du måste ha arbetat som förskollärare. Du kan visa dina kunskaper genom att skicka in till exempel ett intyg över att du studerat eller arbetat i svensk förskola eller förskoleklass.