Frågor och svar

Jag har behörighet att undervisa i moderna språk i årskurs 7–9 och/eller gymnasieskolan. Kan jag få behörighet även i årskurs 4–6?

Det beror på vad din examen är inriktad mot och om ämnet moderna språk ingår i examen.

Om du har en ämneslärarexamen med inriktning mot årskurs 7–9 kan du få behörighet att undervisa i grundskolans årskurs 4–9 i de undervisningsämnen som ingår i examen.

En gymnasielärarexamen kan inte ge behörighet att undervisa i årskurs 1–6 i moderna språk.

Källa: Förordning (2011:326) om behörighet och legitimation för lärare och förskollärare.