Frågor och svar

Kan jag bli behörig att undervisa på gymnasieskolans introduktionsprogram utifrån undervisningserfarenhet?

Då måste du ha undervisningserfarenhet från gymnasieskolans introduktionsprogram. Du kan inte blanda erfarenheter från grundskolan och gymnasieskolans introduktionsprogram. Om du till exempel är behörig i ett ämne i årskurs 7–9 utifrån erfarenhet av undervisning blir du inte automatiskt behörig att undervisa på gymnasieskolans introduktionsprogram.