Frågor och svar

Kan jag bli behörig i alla skolformer och ämnen utifrån lång undervisningserfarenhet?

Nej. I förskolan kan du bli behörig utifrån lång undervisningserfarenhet. Men i övrigt kan du bara få ytterligare behörighet att undervisa i skolformer där man undervisar i ämnen och ämnesområden.

Därför räknas inte erfarenhet av undervisning i fritidshem, förskoleklass, svenska för invandrare eller erfarenhet av att som speciallärare undervisa inom särskilt stöd.

Källa: Punkt 9 och 10 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelser till förordning (2011:236) om behörighet och legitimation för lärare och förskollärare.