Frågor och svar

Sedan den 1 augusti 2018 krävs det lärarlegitimation för att få en tillsvidareanställning i design. Hur blir jag behörig?

Ämnet design är sedan den 1 augusti 2018 inte längre ett yrkesämne. För att bli behörig att undervisa i ämnet design krävs att du antingen har en lärarexamen som omfattar ämnet, eller att du visar relevant kompetens för ämnet. Bland annat krävs att du har studier i design och produktutveckling.