Frågor och svar

Kan jag arbeta som speciallärare om jag är specialpedagog?

Ja, en specialpedagogexamen kan likställas med en speciallärarexamen och ge behörighet som speciallärare. Men det gäller bara om du börjat på specialpedagogutbildningen senast 2008 och om din specialpedagogexamen är utfärdad senast den 30 juni 2015.

För att du ska vara behörig att undervisa som speciallärare krävs att du har en speciallärarexamen och en lärarexamen i botten.

Källor: 1 kapitlet 5 § och 2 kapitlet 36-43 §§ förordning (2011:326) om behörighet och legitimation för lärare och förskollärare.