Krav för att få undervisa

Enligt huvudregeln får du bara undervisa om du har en lärar- eller förskollärarlegitimation och är behörig.

Som legitimerad lärare eller förskollärare har du ansvar för din undervisning. Det gäller även de lärare som undervisar utan legitimation.

Undantag från kravet på legitimation och behörighet

Undantag i förskolan

I förskolan får personal som inte är förskollärare vara ett komplement till förskollärarna i undervisningen. Men de måste ha utbildning eller erfarenhet som bidrar till barnens utveckling och lärande. Det kan till exempel handla om barnskötare.

Undantag för undervisning på engelska

Du som inte har legitimation får trots det undervisa på engelska om det inte handlar om språkundervisning. Men du måste ha en utländsk examen som motsvarar en svensk lärarexamen och kompetens att undervisa på engelska.

Undantag för Waldorfskolor

Du behöver inte ha legitimation för att få undervisa i fristående skolor med Waldorfpedagogik.

Undantag när en legitimerad lärare eller förskollärare saknas

Du som inte har legitimation som lärare eller förskollärare och inte har behörighet i ett ämne kan ändå få undervisa i det ämnet om

 • det inte finns någon inom huvudmannens organisation som har legitimation och rätt behörighet
 • det finns något annat särskilt skäl med hänsyn till barnen eller eleverna.

Du måste i så fall vara lämplig att undervisa och så långt det är möjligt ha en utbildning som motsvarar den behörighetsgivande lärar- eller förskollärarutbildningen. Du får i så fall också bara undervisa under ett år i taget.

Undantag för undervisning i anpassade grundskolan, anpassade gymnasieskolan och specialskolan

Ansvar för undervisning utan legitimation fram till 2028

Under en period får lärare som anställdes före den 1 juli 2011 ansvara för undervisning och betygssättning i anpassade grundskolan, anpassade gymnasieskolan, specialskolan och komvux som anpassad utbildning även om de inte har legitimation. Detta gäller mellan den 1 december 2013 och den 30 juni 2028.

Undantag för speciallärare utan lärarexamen

Det finns flera undantag för dig som var anställd som lärare inom anpassade grundskolan eller anpassade gymnasieskolan den 1 december 2013 och inte har lärarexamen, men en speciallärarexamen eller i vissa fall en specialpedagogexamen med specialisering mot intellektuell funktionsnedsättning. Du får undervisa som lärare utan legitimation i

 • anpassade grundskolans ämnesområden
 • specialskolan motsvarande anpassade grundskolans ämnesområden
 • anpassade gymnasieskolans individuella program
 • komvux som anpassad utbildning på grundläggande nivå.

Du får också bli anställd utan tidsbegränsning. Det gäller även om du byter anställning.

Här kan du läsa om undantagen i behörighetsförordningens övergångsbestämmelse (punkt 18):

Förordning om behörighet och legitimation för lärare och förskollärare (2011:326) Länk till annan webbplats.

Undantag med äldre lärarexamen

Om du har en äldre lärarexamen med inriktning eller specialisering mot intellektuell funktionsnedsättning behöver du inte ha en speciallärarexamen för att få behörighet i anpassade grundskolan eller anpassade gymnasieskolan. För att ta reda på om du har en sådan examen kan du vända dig till ditt lärosäte.

Senast uppdaterad 24 maj 2023

Innehåll på denna sida

  Frågor och svar

  Ja, en specialpedagogexamen kan likställas med en speciallärarexamen och ge behörighet som speciallärare. Men det gäller bara om du börjat på specialpedagogutbildningen senast 2008 och om din specialpedagogexamen är utfärdad senast den 30 juni 2015.

  För att du ska vara behörig att undervisa som speciallärare krävs att du har en speciallärarexamen och en lärarexamen i botten.

  Källor: 1 kapitlet 5 § och 2 kapitlet 36-43 §§ förordning (2011:326) om behörighet och legitimation för lärare och förskollärare.

  Om du vill anmäla en lärare eller förskollärare gör du det till Skolinspektionen. Det är bara Skolinspektionen som kan anmäla ärendet vidare till Lärarnas ansvarsnämnd (LAN). LAN prövar sedan om läraren eller förskolläraren som misskött sig ska få en varning eller bli av med sin legitimation.

  Indragen lärar- och förskollärarlegitimation

  Källa: 27 kapitlet 4 § skollagen (2010:800).