Frågor och svar

Vad kan jag göra om jag upplever att en lärare är olämplig för sitt yrke?

Om du vill anmäla en lärare eller förskollärare gör du det till Skolinspektionen. Det är bara Skolinspektionen som kan anmäla ärendet vidare till Lärarnas ansvarsnämnd (LAN). LAN prövar sedan om läraren eller förskolläraren som misskött sig ska få en varning eller bli av med sin legitimation.

Indragen lärar- och förskollärarlegitimation

Källa: 27 kapitlet 4 § skollagen (2010:800).