Frågor och svar

Kan jag ansöka om undervisningserfarenhet om jag är född efter 1 juli 1958?

Nej det är inte längre möjligt att ansöka om undervisningserfarenhet om du är född efter den 1 juli 1958. Skolverket bedömer att en ansökan som kommer in efter den 31 augusti 2022 inte kan omfatta omfatta åtta läsår före den 1 juli 2015 och under de senaste 15 åren.