Ansök om att utöka legitimation med fler behörigheter

När du ansöker om legitimation får du behörigheter som följer av din lärarexamen, förskollärarexamen eller fritidspedagogexamen. Men du kan också ha rätt till fler behörigheter utifrån studier eller yrkeskunskaper. Här kan du läsa om hur du gör för att ansöka om att utöka din legitimation med fler behörigheter utöver din examen.

Ansök inte om behörighet enligt Gy25

Om du redan har legitimation i ämnen som berörs av ämnesbetygsreformen Gy25 behöver du inte ansöka om utökad behörighet i de ämnen som införs genom Gy25. Alla lärare som är behöriga i ämnen som berörs av denna reform kommer automatiskt få en uppdaterad legitimation skickad till sig under hösten 2024.

Övergripande information om Gy25

Ange vilka ämnen, skolformer och årskurser du vill ha behörighet i

När du ansöker om att utöka din legitimation med fler behörigheter måste du ange vilka ämnen, årskurser och skolformer du vill bli behörig att undervisa i. Exempel på två olika skolformer är gymnasieskolan och kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå.

Krav för att få behörighet att undervisa

De här intygen krävs

Du måste skicka in intyg som visar att du uppfyller kraven för de ämnen, årskurser och skolformer som du ansöker om behörighet att undervisa i.

Högskolestudier

Exempel på intyg som du kan bifoga

 • utbildningsbevis eller studieintyg från avslutade högskolestudier i Sverige eller utomlands
 • utdrag ur Ladok (högskolornas gemensamma system för dokumentation av studieresultat) för att intyga kompletterande studier i Sverige. Obs! Ett Ladok-utdrag kan inte ersätta ett examensbevis.

Undervisningserfarenhet för dig född senast 1 juli 1958

För att få behörighet att undervisa utifrån erfarenhet av undervisning måste du vara född senast 1 juli 1958. Undervisningen ska ha bedrivits

 1. i Sverige
 2. under de senaste 15 åren från det att ansökan kommit in till Skolverket
 3. före den 1 juli 2015 och
 4. i minst fyra läsår eller motsvarande som lärare eller förskollärare.

Du måste alltså ha undervisat enligt alla fyra krav och vara född senast den 1 juli 1958 för att kunna få behörighet på detta sätt.

Du kan inte använda undervisningserfarenhet för att få behörighet att undervisa

 • i fritidshem
 • i förskoleklass
 • i svenska för invandrare
 • som speciallärare inom särskilt stöd.

För att ansöka om behörighet utifrån använder du Skolverkets blankett för erfarenhetsintyg nedan. Intyget ska vara underskrivet av rektorn eller huvudmannen för den eller de förskolor eller skolor där du har undervisat.

Blanketter för erfarenhetsintyg

Undervisningserfarenhet förskolan Pdf, 241 kB, öppnas i nytt fönster.

Undervisningserfarenhet grundskolenivå Pdf, 296 kB, öppnas i nytt fönster.

Undervisningserfarenhet gymnasienivå Pdf, 316 kB, öppnas i nytt fönster.

Intyg för behörighet i vissa ämnen

Exempel på intyg som du kan bifoga

 • utbildningsbevis eller studieintyg från avslutade högskolestudier i Sverige eller utomlands
 • tjänstgöringsintyg där det tydligt framgår vilken befattning, vilka arbetsuppgifter och vilken tidsperiod du arbetat med sådant som har relevans för ämnet
 • yrkesbevis eller certifikat från branschutbildning.

Exempel:

Sally har en tvåårig yrkeshögskoleutbildning i fotografi utöver sin gymnasielärarexamen. Hon har också arbetat i många år som fotograf, både som frilans och på en tidningsredaktion. Det gör att hon har kunskaper som motsvarar ämnesplanen i fotografisk bild. Sally styrker sina kunskaper genom att skicka in tjänstgöringsintyg, rekommendationsbrev från kunder, studieintyg över yrkeshögskoleutbildning och registreringsbevis över näringsverksamhet.

Kompetens som kan ge behörighet i kategorin vissa ämnen

Intyg för behörighet i yrkesämnen

För att få behörighet att undervisa i ett yrkesämne behöver du visa att du har specialiserade yrkeskunskaper för ämnet. Det visar du genom att beskriva dina kunskaper du fått genom ditt yrke. Du behöver också skicka in arbetsgivarintyg som styrker din beskrivning. Du ska skicka in följande

 • egen beskrivning av dina kunskaper du fått genom arbete
 • tjänstgöringsintyg där det framgår tydligt vilka arbetsuppgifter du haft samt under vilken tidsperiod och i vilken omfattning du arbetat.

För att ytterligare styrka dina specialiserade yrkeskunskaper kan du även skicka in

 • yrkesbevis, alltså ett bevis på att du arbetat inom till exempel el och bygg eller som fartygsbefäl, sjökapten eller pilot
 • legitimation, till exempel för sjuksköterska, arbetsterapeut eller fysioterapeut
 • gesällbrev eller yrkesprov
 • intyg över de kvalificerade yrkesutbildningar (KY) eller yrkeshögskoleutbildningar (YH) du studerat
 • intyg över eget företag, till exempel från din revisor, där arbetad period, omfattning och omsättning framgår, samt vad du har arbetat med i din verksamhet.

Sist i din ansökan om legitimation finns en blankett du kan fylla i för ansökan om yrkesämnen.

Intyg för behörighet i yrkesämnen

Avgift för att ansöka om att utöka legitimation

Det kostar 750 kronor att ansöka om att utöka din lärarlegitimation eller förskollärarlegitimationen med fler behörigheter. Avgiften för ansökan om utökad behörighet är densamma oavsett när din examen är utfärdad.

Avgiften betalar du när du ansöker genom e-tjänsten för legitimation. Om du skickar din ansökan med post kommer du få ett bekräftelsebrev med information om hur du betalar.

Regeringen har bestämt att Skolverket ska ta ut en ansökningsavgift. Avgiften är till för att täcka Skolverkets kostnader för att handlägga ansökan.

Källa: 4 kapitlet 5 § i förordning (2011:326) om behörighet och legitimation för lärare och förskollärare.

Avgift för att ansöka om legitimation

Ansök om utökad behörighet

Ansök med e-legitimation

Om du har Bank-id eller Freja e-ied+ kan du skicka in din ansökan genom Skolverkets e-tjänst för legitimation.

Ansök med e-legitimation Länk till annan webbplats.

Ansök via post

Om du saknar Bank-id eller Freja id skickar du in din ansökan via post. Du fyller i formuläret i vårt system, skriver ut formuläret, undertecknar det och skickar in det till Skolverket per post.

Ansök utan e-legitimation Länk till annan webbplats.

Skicka din ansökan med post till:

Skolverket
Box 4002
171 04 Solna

Senast uppdaterad 24 juni 2024

Innehåll på denna sida

  Frågor och svar

  Handläggningstiden är för närvarande cirka 12–16 veckor om du ansöker om legitimation med svensk examen eller om utökad behörighet till din legitimation. Handläggningstiden varierar beroende på hur många ansökningar som ligger i kö, vilken typ av examen du har och vilka behörigheter du ansökt om.

  Nej. Du kan bara ansöka utifrån att du undervisat i det svenska skolväsendet och enligt gällande föreskrifter.

  Vi kan inte pröva din ansökan om utökad behörighet i andra skolformer, ämnen och årskurser än dem du anger i din ansökan. Till exempel behöver du själv ange om du vill bli behörig att undervisa i kommunal vuxenutbildning eller specialskolan. Det räcker inte med bara handlingar eller intyg.

  Nej det är inte längre möjligt att ansöka om undervisningserfarenhet om du är född efter den 1 juli 1958. Skolverket bedömer att en ansökan som kommer in efter den 31 augusti 2022 inte kan omfatta omfatta åtta läsår före den 1 juli 2015 och under de senaste 15 åren.

  Nej, om du redan har legitimation i ämnen som berörs av betygsämnesreformen Gy25 behöver du inte ansöka om din nya behörighet. Under hösten 2024 kommer du automatiskt få en ny, uppdaterad legitimation skickad till dig utan kostnad.

  Övergripande information om Gy25 Länk till annan webbplats.