Frågor och svar

Är det möjligt att för en elev som läser mot en högskoleförberedande examen inom studieområdet naturvetenskap och teknik att ersätta naturkunskap 100 p med kurserna biologi 1 och biologi 2?

Nej, det är inte möjligt. Naturkunskap kan ersättas av två av ämnena biologi, fysik eller kemi, det vill säga det måste vara kurser från två olika ämnen. Det regleras dock inte vilka kurser detta ska vara.

Källa: 4 kapitlet 15 b § förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning.