Frågor och svar

Är det möjligt att för en elev som läser mot en högskoleförberedande examen inom studieområdet naturvetenskap och teknik att ersätta Naturkunskap 100 p med kurserna Biologi 1 och Biologi 2?

Nej, det är inte möjligt. Naturkunskap ska enligt 4 kap. 15 b § förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning ersättas av två av ämnena biologi, fysik eller kemi, det vill säga det måste vara kurser från två olika ämnen. Det regleras dock inte vilka kurser detta ska vara.