Frågor och svar

Får kurser som till övervägande del har samma innehåll ingå i ett slutbetyg?

Kurser från Gy11 och Gy00 som till övervägande del har samma kunskapsinnehåll får inte samtidigt ingå i ett slutbetyg. Detsamma gäller för två kurser som tillhör samma system. Till exempel får inte två Gy00-kurser som är jämförbara ingå tillsammans i ett slutbetyg.

Det är rektor som beslutar om kurser till övervägande del har samma kunskapsinnehåll. Därmed blir det rektor som beslutar om två kurser kan ingå i ett och samma slutbetyg eller inte.

Källor: 4 kapitlet 12 § förordningen (2002:1012) om kommunal vuxenutbildning och SKOLFS 2012:92.