Frågor och svar

Hur gamla får betygen som ingår i slutbetyg vara?

För ett slutbetyg är det kurser från tre olika system som är aktuella:

  • Gy11-kurser som är det nuvarande systemet och som i de flesta fall kan ingå i ett slutbetyg. I Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2012:92) framgår det vilka Gy11-kurs som kan ersätta Gy00-kurser. Även Gy11-kurser som inte till övervägande del motsvarar en Gy00-kurs får ingå om kraven i övrigt är uppfyllda för ett slutbetyg.
  • Gy00-kurser är det föregående systemet med koder som exempelvis BAK1201. Dessa kan ingå med vissa undantag, såsom kurser inom försöksverksamhet och specialutbildningar som inte fick ges inom komvux vid tillfället.
  • Gy/Vux94 var det system som var aktuellt mellan 1994–2001 med så kallade 200-kurser. För att kurserna ska kunna ingå i ett slutbetyg så omvandlas inte kurserna, utan man räknar om poängsummorna enligt SKOLFS 2001:19. På kurskoden läggs också ett K till i slutet.

När det gäller sifferbetyg, vilket var det betygsystem som gällde innan Gy/Vux94, så får dessa kurser och betyg inte ingå i ett slutbetyg. Efter slutförda studier i detta system fick man avgångsbetyg.

Källor: Punkt 4 i övergångsbestämmelserna till förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning, SKOLFS 2001:19, SKOLFS 2018:207 och SKOLFS 2012:9.