Frågor och svar

Kan en elev som har läst NIU/RIG ha med betyg på kurser i specialidrott i ett slutbetyg?

Nej, endast kurser som fick förekomma på gymnasial vuxenutbildning kan tas med i ett slutbetyg från komvux. Specialidrott har inte kunnat läsas vid komvux.

Källor: 2 kapitlet 18 § och 4 kapitlet 11 § förordningen (2002:1012) om kommunal vuxenutbildning.