Frågor och svar

Kan en elev som önskar ta ut en examen inom studieområdet naturvetenskap och teknik ha mer än 50 p historia?

Ja, det är möjligt för en elev att ha med sig fler poäng i historia inom ramen för en examen inom studieområdet naturvetenskap och teknik. Poängkraven för kurser i historia, samhällskunskap, religionskunskap, naturkunskap och matematik ska ses som miniminivåer i en högskoleförberedande examen. Det är alltså möjligt att uppfylla kravet på historia om 50 poäng i en examen inom studieområdet naturvetenskap och teknik med en kurs i historia om 100 poäng. Som stöd i planeringen av en examen finns Skolverkets planeringsverktyg.

Källa: 4 kapitlet 15 a och b §§ förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning.