Frågor och svar

Kan en elev som önskar ta ut en examen inom studieområdet naturvetenskap och teknik ha mer än 50 p historia?

Ja, det är möjligt för en elev att ha med sig fler poäng i historia inom ramen för en examen inom studieområdet naturvetenskap och teknik. Som stöd i planeringen av en examen finns Skolverkets planeringsverktyg.