Frågor och svar

Kan ett gymnasiearbete ingå i en gymnasieexamen från komvux?

Om eleven har med sig ett godkänt gymnasiearbete sedan tidigare får detta tas med i en gymnasieexamen från komvux. Till skillnad från ett komvuxarbete finns det inga regleringar kring vilken inriktning gymnasiearbetet ska ha för att kunna ingå i examen.

Dock är tanken att gymnasiearbetet ska visa att eleven är förberedd för att arbeta inom de yrkesområden som examen riktar sig mot när det gäller yrkesexamen. När det gäller högskoleförberedande examen är tanken att gymnasiearbetet ska visa att eleven är förberedd för högskolestudier.

Källor: 4 kapitlet 15a-15b §§ förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning och SKOLFS 2021:29.