Frågor och svar

Vad gäller för slutbetyg, grundläggande och särskild behörighet till universitets- och högskolestudier?

Kraven för grundläggande behörighet varierar beroende på vilken betygshandling personen har samt när den har utfärdats. Detta påverkar också hur man kan komplettera med betyg för att uppnå grundläggande behörighet.

Det är Universitets- och högskolerådet (UHR) som är ansvarig myndighet att svara på frågor om grundläggande behörighet och särskild behörighet till fortsatta studier på högre nivå.

Läs mer om krav för behörighet på studera.nu Länk till annan webbplats.

Läs mer om betyg och behörighet på antagning.se Länk till annan webbplats.