Frågor och svar

Var regleras frågan om komvuxarbete och gymnasieexamen?

Det regleras i 20 kapitlet skollagen (2010:800) samt 2 och 4 kapitlet i förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning.