Frågor och svar

Var regleras frågan om komvuxarbete och gymnasieexamen?

 Det regleras i 20 kap. skollagen (2010:800) samt 2 kap. och 4 kap. i förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning.