Frågor och svar

Vilka krav finns för ett komvuxarbete inom en yrkesexamen?

Det är viktigt att en yrkesexamen från komvux är ett kvitto på att eleven är väl förberedd för yrkesområdet.

Komvuxarbetet inom en yrkesexamen i komvux ska genomföras inom ramen för de examensmål som utbildningen i huvudsak motsvarar i gymnasieskolan. Komvuxarbetet ska visa att eleven är förberedd för det yrkesområde som utbildningen är inriktad mot. Det ska pröva elevens förmåga att utföra vanligt förekommande arbetsuppgifter inom yrkesområdet.

Arbetet ska utföras på ett sådant sätt att eleven planerar, genomför och utvärderar sin uppgift. Komvuxarbetet kan utformas så att det ger eleverna möjlighet att pröva sitt yrkeskunnande i företagsliknande arbetsformer.

Källa: Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2021:29) om mål för komvuxarbetet.

SKOLFS 2021:29 Länk till annan webbplats.