Frågor och svar

Vilka kurser får ingå i ett slutbetyg istället för kärnämnena?

I ett slutbetyg får det finnas både kurser från gamla och nya gymnasieskolan, ett så kallat blandbetyg.

För att eleven ska kunna få ett slutbetyg måste samtliga kärnämneskurser finnas med från gamla gymnasieskolan. I vissa fall kan kurser från nya gymnasieskolan ersätta dessa kärnämneskurser. Vilka kurser från nya gymnasieskolan som får lov att ersätta kärnämneskurserna i ett slutbetyg finns listat i Skolverkets föreskrifter SKOLFS 2012:92.