Anordna individuella kurser inom kommunal vuxenutbildning (komvux)

En individuell kurs syftar till att tillgodose elevens individuella kunskapsbehov i de fall dessa inte kan tillgodoses genom nationella kurser eller orienteringskurser.

Individuella kurser kan ges inom komvux på gymnasial nivå.

Rektorn beslutar om individuella kurser och hur många verksamhetspoäng varje sådan kurs ska omfatta. Betyg ska inte sättas på orienteringskurser eller individuella kurser.

Läs mer om orienteringskurser inom komvux

Koder och kodsättning för individuella kurser inom komvux

Hänvisning

Om individuella kurser:

2 kap. 3, 7 och 10 §§, förordningen om vuxenutbildning, på riksdagens webbplats Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad 20 juni 2023