Anordna nationella kurser och delkurser i kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå

De nationella kurserna kan delas upp i delkurser. Det är rektorn som beslutar om nationella kurser ska delas upp i delkurser och hur många verksamhetspoäng varje delkurs ska omfatta.

Det finns även nationella delkurser inom vissa ämnen. Rektor får inte besluta om egna delkurser i dessa ämnen. Nationella delkurser finns i följande ämnen:

  • engelska
  • matematik
  • svenska
  • svenska som andraspråk.

Nationella delkurser bygger på varandra och har en tydlig progression. Det innebär att innehållet vidgas och fördjupas mellan delkurserna.

Läs mer om kodsättning på delkurser och nationella delkurser här:

Koder och kodsättning för delkurser och nationella delkurser inom komvux Länk till annan webbplats.

Kurser i samhällsorienterande och naturorienterande ämnen

Inom komvux på grundläggande nivå finns kurser i samhällsorienterande och naturorienterande ämnen. I varje ämne finns en inledande kurs som omfattar 100 verksamhetspoäng och en fortsättningskurs som omfattar 200 verksamhetspoäng.

Kurserna i samhällsorienterade och naturorienterande ämnen existerar parallellt med kurserna i geografi, historia, religionskunskap, samhällskunskap, biologi, fysik och kemi. Kurserna är framtagna för att täcka in grundläggande delar från de samhällsorienterande respektive naturorienterande ämnesområdena och ska betraktas som likvärdiga med de separata kurserna i respektive ämne. Kurserna lämpar sig väl för framför allt elever som inte har gått i svensk grundskola och har kort eller ingen tidigare utbildning.

Beslutet om eleven ska läsa någon av dessa kurser eller någon eller några av de separata ämneskurserna tas utifrån elevens behov, förutsättningar och mål med sina studier. Beslutet behöver tas i dialog mellan studie- och yrkesvägledare, lärare och elev.

Hitta kursplanerna till kurser och nationella delkurser inom komvux på grundläggande nivå:

Kursplaner för komvux på grundläggande nivå

Senast uppdaterad 10 april 2024

Innehåll på denna sida