Mötesplats vux

Mötesplats vux är en årligt återkommande konferensserie som vänder sig till dig som är rektor, lärare eller studie- och yrkesvägledare inom komvux och som vill få aktuell information, ta del av stöd från Skolverket och få möjlighet till erfarenhetsutbyte med kollegor runt om i landet.

Mötesplats Vux 2022 ägde rum den 19–23 september, och liksom i fjol var formatet digitalt. En nyhet för i år var att Mötesplatsen pågick under en hel vecka och bestod av ett antal valbara seminarier. På denna sida kan du ta del av presentationerna från både årets och fjolårets konferensserie.

Om Mötesplats vux

Konferensserien Mötesplats vux vänder sig till dig som är rektor, lärare eller studie- och yrkesvägledare inom samtliga skolformsdelar i komvux och vill få aktuell information, ta del av stöd från Skolverket och få möjlighet till erfarenhetsutbyte med kollegor runt om i landet. En stor del av tiden ägnas också åt att, tillsammans med kollegor från hela landet, i mindre grupper få reflektera och diskutera utifrån valbara seminarier. Träffarna äger rum årligen. 

Presentationer från tidigare Mötesplats vux

Här kan du ta ta del av presentationerna från både 2021 och 2022 års upplagor av Mötesplats vux.

Aktuellt inom komvux samt Skolverkets pågående och planerade stödinsatser Pdf, 2 MB.

Apl och lärlingsutbildning Pdf, 304 kB.

Flexibla studieformer inom komvux Pdf, 1 MB.

Handel och administration blir försäljning och service Pdf, 551 kB.

Kartläggning av litteracitet Pdf, 1 MB.

Kombinationsutbildningar – utmaningar och framgångsfaktorer Pdf, 2 MB.

Komvux i sfi Pdf, 1 MB.

Komvux som särskild utbildning – för rektorer Pdf, 3 MB.

Komvux som särskild utbildning (workshop) – möter nuvarande kursplaner på grundläggande nivå elevernas behov? För lärare och studie- och yrkesvägledare. Pdf, 2 MB.

Lärportalen och att leda kollegialt lärande Pdf, 2 MB.

Nationella prov och bedömningsstöd inom sfi Pdf, 4 MB.

Neutral information för livslång studie- och yrkesvägledning Pdf, 1 MB.

Planering och dimensionering av kursutbud utifrån två användarperspektiv Pdf, 2 MB.

Sammanhållen utbildning för nyanlända med utbildningsplikt inom etableringsprogrammet Pdf, 1 MB.

Skolverkets allmänna råd om betyg och prövning samt ny princip för betygssättning Pdf, 2 MB.

Skolverkets nya uppdrag kring validering och kartläggning – vad är nytt? Pdf, 1 MB.

Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt i komvux på grundläggande nivå Pdf, 2 MB.

Statsbidrag inom komvux Pdf, 305 kB.

Studie- och yrkesvägledning inom komvux – utmaningar och möjligheter Pdf, 4 MB.

Stödmaterial kring hedersrelaterat våld Pdf, 515 kB.

Yrkesförarutbildningarna – ett framtidsperspektiv Pdf, 1 MB.

Ämnesbetyg i komvux – hur är det tänkt att fungera? Pdf, 778 kB.

Läs mer

För frågor om Mötesplats vux, välkommen att kontakta oss på följande e-post: motesplatsvux@skolverket.se

Senast uppdaterad 28 september 2022